Säfflebygdens hembygdsförening

Hembygdsgård, fotomuseum, industrimuseum

Hem Om oss Nyheter Kalender Bilder Projekt Kontakt Styrelse Litteratur

Fotografernas sittningsböcker

Ludvig Åberg

Åbergs sittningsböcker 1897-1957, uppdaterad 2013

Wentzel Carlsbo

Carlsbos sittningsböcker 1926-1968, uppdaterad 2013

Allfoto

Allfotos sittningsböcker 1942-1949. Uppdaterad 2013

Säffles fotografer

I Säffle har totalt ett tjugotal fotografer varit verksamma. De mest kända är Ludvig Åberg, verksam under 60 år i Säffle och Wentzel Carlsbo, verksam under 42 år. Allfoto var en annat företag verksamt under kortare tid.
Vi har digitaliserat det mesta av deras efterlämnade foton, som nu finns tillgängliga i vårt bildarkiv.
Nedan finns deras sittningsböcker, dvs deras register över foton, ofta med namn på beställaren och ibland även motivet. Finns där något foto av intresse, kontakta oss för vidare information 0706322710