Säfflebygdens hembygdsförening

Hembygdsgård, fotomuseum, industrimuseum

Hem Om oss Nyheter Kalender Bilder Projekt Kontakt Styrelse Litteratur

Om oss

Säfflebygdens Hembygdsförening bedriver ett stort kulturarvsarbete med att bevara Säffletraktens lokalhistoria.

I vår vackra Hembygdsgård finns tusentals gamla redskap o bruksföremål från bondesamhället att beskåda för allmänheten,och även fornfynd från Säffletrakten. Fynden spänner över en tidsperiod om ca 6000 år.

I Annexet har vi en industri- o handelshistorisk utställning och ett fotomuseum.

Genom att scanna av och dokumentera gamla bilder med anknytning till bygden,och forska i bygdens historia. Vi delar med oss av dessa bilder till ett självkostnadspris

I samarbetar med Släktforskarföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan, anordnar vi historiska cirklar och föreläsningar.


Historik

Säfflebygdens Hembygdsförening har en lång och växlingsrik historia.

Redan 1924 samlades några eldsjälar för att bilda en hembygdsförening.

Ursprungstanken var att föreningen skulle ha Näs och Gillbergas härader, som sitt intresseområde.

Föreningen gavs därför namnet Näs-Gillbergas hembygdsförening.

Eftersom bland annat Gillberga valde att bilda en egen hembygdsförening, ändrade man ganska snart namnet till Säfflebygdens Hembygdsförening.

Ett av de första besluten i föreningen gällde anskaffandet av en lämplig hembygdsgård.

Det kom dock att dröja sju år innan anskaffandet var i hamn och Säffle Hembygdsgård på sin plats.

Byggnaden var ursprungligen uppförd ca 1805 i Djupviken i Östra Kila, den flyttades och återuppfördes vintern 1930-1931 på nuvarande plats, belägen vid kanten av den gamla älvstranden vid Åsalunden, ett gravfält från vikingatiden.

Invigningen den 14 juni 1931 blev för övrigt föreningens mest välbesökta tillställning.

Mellan 2000 och 3000 personer lyssnade till dåvarande landshövding Abraham Ungers Invigningstal.

Efter en genom åren skiftande verksamhet är hembygdsföreningen nu, snart 100 år efter grundandet ännu livaktig med omkring 200 medlemmar.